Wonen in Waterfront

Wie is VOF Waterfront Harderwijk?

Wonen in Waterfront is een samenwerking tussen de TBI bedrijven Synchroon en Koopmans (Vof Waterfront Harderwijk), Boskalis en de Gemeente Harderwijk.

Wonen-in-Waterfront-logo-Synchroon

SYNCHROON, onderdeel van TBI, is een landelijk werkende projectontwikkelaar met al ruim 75 jaar ervaring met het ontwikkelen en realiseren van grote- en kleinschalige projecten. Wij ontwikkelen huizen, winkelcentra en kantoorgebouwen. Ook herontwikkelt SYNCHROON monumentale gebouwen tot nieuwe woon- en werkmilieus. De wensen en behoeften van mogelijke kopers en van geïnteresseerde groepen vormen al vroeg de basis waarop wij aan de slag gaan. Wij leggen ons oor graag te luister en geven onze ogen de kost in de wereld om ons heen. Om tegemoet te komen aan uw wensen denken we bovendien vooruit. Nieuwe woongebieden worden altijd met oog voor de toekomst ontwikkeld. Zodanig dat veranderingen op termijn mogelijk zijn en dat we zorgvuldig met de beschikbare ruimte om gaan. Dat vinden wij duurzaam. Meer van onze projecten bekijken?

Bezoek de website SYNCHROON.nl

Koopmans Bouwgroep, onderdeel van TBI, ontwikkelt en bouwt woningbouwprojecten en commercieel vastgoed met een duidelijke meerwaarde voor eigenaren en gebruikers. Daarvoor worden creatieve en innovatieve oplossingen geboden aan opdrachtgevers. De kernwaarden van Koopmans zijn klantgerichtheid, innovatiekracht, sterke samenwerking en duurzaamheid. Centraal in onze aanpak staat dan ook een optimale samenwerking met alle verantwoordelijke partijen: opdrachtgever, architect, constructeur en adviseurs. Koopmans ontwikkelt hoogwaardige stedenbouwkundige, architectonische en duurzame kwaliteit en realiseert nieuwbouw- en herstructureringsprojecten. Daarnaast verrichten we voor diverse opdrachtgevers het totale onderhoud aan gebouwen, verbouwingen en uitbreidingswerkzaamheden. Of het nu om wonen, werken, leren of winkelen gaat: Koopmans biedt opdrachtgevers een totaalpakket aan professionele dienstverlening.

Bezoek de website: www.koopmans.nl

SYNCHROON en Koopmans zijn onderdeel van TBI, een groep van ondernemingen die onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht en onderhoudt. De groep kenmerkt zich als een wendbare netwerkorganisatie. Het zijn stuk voor stuk ondernemingen die beschikken over hoogwaardige, specialistische expertise op het gebied van Techniek, Bouw en Infra. In 2012 realiseerden de ondernemingen gezamenlijk, met ruim 8200 medewerkers, een omzet van 2.2 miljard euro.

Wij zijn bij uitstek gericht op de toekomst. Ons werk heeft niet alleen een grote, maar ook langdurige impact op het leven van mensen. De toekomst is niet iets wat ons overkomt, die kunnen we maken. We leven in tijden van snelle ontwikkelingen en groeiende schaarste. Mensen, markten en de maatschappij vragen om ondernemingen die vooruitgang onlosmakelijk weten te koppelen aan verantwoord. MAAK DE TOEKOMST

Bezoek de website: www.tbi.nl

Zoekvenster sluiten