Wonen in Waterfront

Van inschrijfformulier naar sleuteloverdracht, wat gebeurt er in de tussentijd?

Hier geven wij kort de stappen weer tot aan de voor u belangrijkste halte: de oplevering van uw appartement!

1. Start Verkoop

Ruim van tevoren communiceren wij de datum waarop de verkoop start. Het nieuwe woningaanbod wordt aan u gepresenteerd op de pagina met het aanbod. Vanaf die datum staan alle appartementen, woonoppervlakten en Vrij Op Naam-prijzen op de website. Vanaf Start Verkoop kunt u de bouwnummers van uw voorkeur aangeven, na toewijzing worden de appartementen verkocht.
U geeft op het digitale inschrijfformulier op de website aan welke appartementen uw voorkeur hebben. Twee weken na start verkoop sluit de inschrijftermijn. U kunt dus in alle rust de informatie bestuderen en een keuze maken.

2. Inschrijving en toewijzing

U heeft het inschrijfformulier ingevuld, verzonden en een ontvangstbevestiging ontvangen. In Harderwijk wordt er toegewezen op basis van punten. Heeft u tot aan 2017 geen punten opgebouwd in Harderwijk? Er is niks aan de hand, u kunt zich gewoon inschrijven. De groep bewoners in Waterfront die geen punten heeft bij Start Verkoop, neemt alleen maar toe.

Voor een correcte toewijzing van de aangeboden appartementen is het noodzakelijk dat u het aanmeldingsformulier volledig invult. Heeft u het formulier ingevuld en ingezonden en verandert u van gedachten? Geen probleem. Vul dan opnieuw het formulier in en gebruik hetzelfde mailadres. U eerder ingevoerde gegevens worden dan overschreven.

Persoonlijke gegevens.

Vermeld alle gegevens van u en van uw eventuele partner. Vergeet niet het registratienummer in te vullen als u als belangstellende voor een nieuwbouwkoopwoning/woningbouwkavel in Harderwijk bent ingeschreven. Dit nummer staat op het bewijs van registratie dat u is toegezonden. Als uw partner afzonderlijk staat ingeschreven dient u ook het registratienummer van uw partner te vermelden.

U dient dit formulier uiterlijk op genoemde sluitingsdatum in te dienen. Formulieren die later binnen komen of niet volledig zijn ingevuld worden niet (bij de eerste toewijzingsronde) in behandeling genomen.

Hoe worden de appartementen toegewezen?

Met het inschrijfformulier maakt u kenbaar dat u belangstelling heeft voor een appartement in het gebouw Kop van de Bakens in het project Waterfront Harderwijk. Indien er meerdere personen zich hebben ingeschreven op eenzelfde bouwnummer, dan bepaalt Gemeente Harderwijk in eerste instantie de volgorde van toewijzing op grond van het puntensysteem in het centrale register voor koopwoningzoekenden. Daarom worden na de sluitingsdatum alle formulieren naar de gemeente gestuurd. Indien de belangstellenden voor een bouwnummer niet geregistreerd staan bij de gemeente, dan worden deze benaderd voor een woning nadat de belangstellenden met punten hun keuze hebben gemaakt.

Toewijzing

Per 1 maart 2017 is de toewijzing van nieuwbouw koopwoningen door de gemeente aangepast. U kunt zich niet meer inschrijven in het centrale register voor koopwoningzoekenden. Stond u op 1 maart 2017 ingeschreven voor een nieuwbouwkoopwoning of woningbouwkavel bij de gemeente Harderwijk, dan kunt u uw inschrijving tien jaar lang gebruiken voor de eerste twee voorkeuren per project. Daarna vervalt uw voorrangspositie voor een nieuwbouwkoopwoning. Voor meer informatie over deze procedure verwijzen wij u naar de gemeente Harderwijk.

3. Op bezoek bij de makelaar, meer- en minderwerk en het tekenen van de overeenkomst.

Hopelijk heeft u het appartement van uw eerste keuze toegewezen gekregen! De makelaar nodigt u uit om het project en de woning in detail met u door te nemen. Als u nog steeds geïnteresseerd bent dan ontvangt u de koop- en aannemingsovereenkomst, de tekeningen en de overige contractstukken. Binnen 5 dagen na het gesprek met de makelaar geeft u aan of u over gaat tot de aankoop van het appartement.

Eén van de contractstukken is de lijst van meer- en minderwerk. Op deze lijst staan de meerwerkopties die de aannemer aanbiedt, inclusief de prijzen. Heeft u wensen die niet op de meer- en minderwerklijst staan? Dan geeft u dit aan bij de makelaar. De makelaar vraagt de aannemer of uw wensen mogelijk zijn binnen het bouwsysteem. De lijst geeft u een goed beeld van (on)mogelijkheden en de kosten.

Thuis laat u het op u inwerken, binnen 5 dagen is er weer contact tussen u en de makelaar. U laat weten wat uw besluit is. Gaat u door? Gefeliciteerd! De overeenkomsten worden op uw naam gezet en u wordt uitgenodigd om de overeenkomsten te ondertekenen.

4. Ik heb op papier een woning gekocht, hoe nu verder?

Nu volgen er twee parallelle paden.

Pad 1

De notaris en de aannemer ontvangen van ons de getekende overeenkomsten. De aannemer weet nu dat u het appartement heeft gekocht en nodigt u uit voor een meer- en minderwerkgesprek. U wordt ook uitgenodigd door de showroom om samen sanitair- en tegelwerk voor badkamer en toilet te bespreken. Uw eventuele wensen worden door de aannemer verwerkt in optietekeningen en u ontvangt een offerte. Tip: bereid uzelf goed voor, denk na over hoe u het appartement wilt gaan gebruiken, waar u (extra) wandcontactdozen nodig heeft, welke deuren u mooi vindt etc.

De appartementen worden verkocht exclusief keuken en inclusief sanitair- en tegelwerk. De badkamer exclusief sanitair- en tegelwerk laten opleveren is geen mogelijkheid i.v.m. de garantie.

Pad 2

Het wachten begint. De koop- en aannemingsovereenkomst is door u en ons getekend en in de overeenkomst staat een artikel dat heet “Vervullen opschortende voorwaarden”. Dit zijn woorden die je niet elke dag gebruikt. Het betekent dat de koopovereenkomst voor nu wordt opgeschort en wérkelijk tot stand komt zodra er enkele voorwaarden zijn vervuld. Dit is in “nieuwbouw Nederland” een gebruikelijk artikel. De voorwaarden kunnen bijvoorbeeld zijn:
• Er is een voorverkoop van minimaal aantal woningen (het project kan gebouwd worden als er genoeg toekomstige bewoners zijn).
• De grond is in ons bezit (zodat wij het ook aan u kunnen doorleveren/ verkopen).
• De bouwvergunning is onherroepelijk, ofwel “definitief” (het ontwerp heeft groen licht gekregen van de gemeente).
In de koopovereenkomst staat de termijn genoemd waarvóór deze voorwaarden vervuld moeten zijn. Meestal is dat circa een half jaar na Start Verkoop.

5. Hoera, wij gaan bouwen!

Wij gaan ervanuit dat de opschortende voorwaarden zijn vervuld op het moment dat wij dat hebben ingeschat.
Dat is goed nieuws! De koop- en aannemingsovereenkomsten zijn nu écht tot stand gekomen. Dus krijgt u van ons een “Hoera”-brief waarin wij aangeven dat wij de aannemer opdracht hebben gegeven voor de start van de bouw. De aannemer treft voorbereidingen voor de bouw en de bouwplaats. Tegenwoordig begint de bouw van een woning eerder in de fabriek dan op de bouwplaats. Het kan dus betekenen dat het even duurt voordat u beweging op de bouwplaats ziet.

Ook nodigen wij u in deze brief uit om uw hypotheekstukken in orde te gaan maken, voor zover u dat al niet gedaan heeft. U kunt namelijk op korte termijn naar de notaris om uw grond geleverd te krijgen. Zorg dus dat u dit op tijd in orde maakt.

“Hoera” en “grondrente” zijn twee woorden die niet echt bij elkaar passen. Tóch worden ze in de brief samen genoemd. Want de grondrente gaat in zodra de opschortende voorwaarden zijn vervuld. Hoe sneller u naar de notaris gaat, hoe minder grondrente u betaalt. De ingangsdatum van de grondrente is dus gekoppeld aan het moment dat het project écht van start gaat, niet aan wanneer iemand een woning in het project koopt.

6. Naar de notaris.

De notaris nodigt u uit voor het transport nadat de notaris uw hypotheekstukken heeft ontvangen. Het is dus belangrijk dat u de hypotheekverstrekker, bij wijze van spreken, achter de broek aan zit. Bij een grondgebonden woning wordt bij de notaris de grond geleverd, bij een appartement het appartementsrecht. Bij de notaris wordt dus het appartementsrecht en de eventuele grondrente met u verrekend. Ofwel, het bedrag zoals omschreven in de koopovereenkomst, al dan niet aangevuld met grondrente. De notaris neemt met u de Akte van Levering door en legt deze aan u uit. U tekent de akte; u bent eigenaar geworden van het appartementsrecht!

7. Feestje!

U heeft zich verdiept in de tekeningen en contact gehad met de aannemer voor de afbouw van het appartement, u bent naar de notaris geweest, u heeft sanitair en tegelwerk uitgezocht en misschien bent u al aan het shoppen voor een keuken…. Een nieuwbouwwoning is hard werken, ook voor u! Hoogste tijd voor een feestje! Hopelijk kunnen wij u dit jaar weer uitnodigen om samen met ons Start Bouw te vieren. Eigenlijk is dit de eerste buurtborrel, want tijdens dit feestje ontmoet u uw buren. Gezellig! U vormt al een buurt vóórdat u er woont. Whatsapp-groepen worden opgericht en contactgegevens worden uitgewisseld. Samen op weg naar Wonen in Waterfront!

8. De bouwtijd begint en de aannemer brengt termijnen bij u in rekening.

Bij punt 6 las u zojuist dat u bij de notaris het appartementsrecht afrekent. Tijdens de bouwtijd brengt de aannemer in termijnen de bouw van het appartement bij u in rekening.
De aannemer start met bouwen. In de aannemingsovereenkomst leest u enkele belangrijke details. Zoals:

  • De bouwfasen en de termijnen van de bouw die de aannemer aan u in rekening brengt. Zodra een deel van de bouw is afgerond ontvangt u een factuur. Een factuur is bijvoorbeeld 10% van de aanneemsom. Alle facturen bij elkaar zijn 100% van de aanneemsom. De facturen hebben een betaaltermijn van 14 dagen. Betaalt u na 14 dagen, dan wordt er bouwrente in rekening gebracht. Het meer- en minderwerk staat los van de bouwtermijnen en wordt volgens de richtlijnen van het SWK gefactureerd middels de 25%-75% regeling. 25% na het ondertekenen van de opdrachtbevestiging, 75% vlak voor oplevering.
  • De werkbare dagen: In de aannemingsovereenkomst staat het aantal werkbare dagen waarbinnen de aannemer de woning aan u moet opleveren. Bekijk op tijd wanneer deze periode afloopt. Dan weet u de uiterlijke termijn waaraan de aannemer zich houdt voor de overdracht van de sleutel. Ook heeft u een richtlijn waarop u uw huidige woonsituatie kunt sturen.

9. Wanneer wordt het appartement door de aannemer aan mij opgeleverd?

Deze vraag wordt het meest gesteld en is het lastigst op voorhand te beantwoorden. Daarom is dit een onderwerp waar wij duidelijk en transparant over informeren.

Prognose (!) bij Start Verkoop

Vanaf Start Verkoop zal u mondeling een voorzichtige (!) prognose worden meegegeven qua sleuteloverdracht. Hier kunnen geen enkele rechten aan worden ontleend. U kunt alléén rechten ontlenen aan de afspraak in de aannemingsovereenkomst: de woning dient aan u opgeleverd te worden binnen een het aantal werkbare dagen.

Contract

De aannemer kan lange tijd (ook tijdens de bouw) alleen een prognose afgeven en zal terughoudend zijn in het noemen van de maand. Een aannemer kan immers plannen wat hij wil; maar als het weer het niet toelaat of een leverancier roet in het eten gooit dan is de maand die hij aan u noemde alweer van de baan; U niet blij, hij niet blij. De aannemer heeft als enige richtlijn het aantal werkbare dagen in de aannemingsovereenkomst. De aannemer zal u op een gegeven moment uitnodigen voor de voorschouw en voor de oplevering met een concrete datum en tijdstip. Dit is circa een maand voor de sleuteloverdracht.

Dilemma

Misschien voelt u het al aankomen. In de laatste maanden voor oplevering gaat er spanning ontstaan tussen uw planning en die van de aannemer. U wilt afspraken kunnen maken met de stukadoor of de keukenleverancier, maar de aannemer is nog niet zover om een finale opleverdatum te noemen. Dit is een realiteit die bij het kopen van een nieuwbouwwoning hoort. De aannemer heeft vanzelfsprekend uw woongeluk voor ogen en wil vol trots de woning aan u opleveren. Alleen, de aannemer zal de contractuele afspraak met u en zijn eigen planning aanhouden als richtlijn.

Plan de campagne

Een naadloze aansluiting tussen uw huidige woning en uw nieuwe woning kan dus spannend worden. Overleg daarom op tijd met uw makelaar of verhuurder welke mogelijkheden er zijn op basis van de opleverprognose tot en met het gebruik van het volledige aantal werkbare dagen. Overleg ook met bijvoorbeeld met de keukenleverancier, de stukadoor, etc.

10. Extra informatie over nieuwbouw?

Bezoek dan de website van Bewust Nieuwbouw.

Bewustnieuwbouw.nl

Zoekvenster sluiten